طراحی سازه و نصب آن برای اماکن مسکونی (پشت بامی)

استانداردملی ایران 21550

1395

Structural Design & Installation for Residential PV Array (Roof type)

INSO-21550

2016

این استاندارد درباره اصول طراحی سازه و نصب سامانه‌های فوتوولتاییک پشت بام اماکن مسکونی با توان کمتر از 20 کیلووات است که آرایه فوتوولتاییک روی پشت بام مسطح یا شیبدار نصب می‌شود. دو نوع پرکاربرد برای سازه پشت بامی مورد بحث این استاندارد است. یکی که سازه به بخش سازه اصلی ساختمان متصل می‌شود. و دیگری سازه توسط فونداسیون وزنی روی پشت بام ثابت می‌شود.

اتصال آرایه فوتوولتاییک به بخش سازه اصلی ساختمان

در این روش سازه آرایه به تیرهای اصلی کف پشت بام یا به سر ستون‌های ساختمان متصل می‌شود. در سقف‌های شیروانی نیز سازه به تیرهای عرضی و تیرک‌ها اتصال می‌یابد.

اتصال سازه به فنداسیون وزنی

در این روش سازه نگهدارنده به پشت بام وصل نمی‌شود بنا بر این ضروری است اقدامات موثر جهت جلوگیری از واژگونی و حرکت سازه صورت گیرد. در هر نوع از سازه، طراحی باید به گونه‌ای صورت گیرد که هنگام نصب، مونتاژ و درصورت لزوم تعویض پنل‌های خورشیدی معیوب کار به سهولت انجام شود وقتی قرار است پنل‌ها به طور موازی روی یک پشت بام شیب دار نصب شوند باید یک فاصله 5 تا 10 سانتی متری برای ملاحظات فنی و اجرایی با کف داشته باشند.

اتصال پنل به سازه

پشت پنل‌ها برای اتصال به سازه سوراخ‌هایی تعبیه شده است. در صورتی که قرار گیری سازه و پنل نسبت به پشت بام به شکلی باشد که فضای کافی برای کار وجود نداشته باشد، می‌توان از اتصال‌های دیگری مانند Solar Clamp استفاده کرد که پنل خورشیدی را از رو به سازه متصل می‌کند.

عملیات مقدماتی نصب

اولین قدم بررسی میدانی است که طبق این استاندارد مطابق جدول زیر باید انجام شود.

ویژگی های محل نصب آرایه فوتوولتاییک

 • موارد زیر باید به عنوان شرایط نصب آرایه فوتوولتاییک روی پشت بام در نظر گرفته شود:
 • پشت بام باید در برابر نفوذ آب مقاوم و در برابر آتش سوزی ایمن باشد.
 • باید مستحکم باشد و بارهای وارده بر سازه را تحمل کند.

حفاظت مواد پشت بام

 • بار باید به طور یکنواخت در قسمت‌های تماس با سطح توزیع شود تا پشت بام توسط بار متمرکز دچار آسیب نگردد.
 • مواد ضربه گیر باید در محل تماس قسمت‌های سازه با مواد رویه پشت بام استفاده شوند.
 • هنگام اجرا فونداسیون روی پشت بام مسطح، باید احتیاط شود که پوشش عایق آب سطح از میان نرود.

اقدامات ایمنی

 • کار اجرایی باید طبق قوانین ایمنی صنعتی و سلامتی انجام شود.
 • نصاب و مجری هنگام کار به منظور افزایش ایمنی باید لباس کار مناسب به همراه کلاه ایمنی داشته باشد.
 • از کفش های ضد لیز خوردن و لاستیکی آجدار استفاده شود.

جلوگیری از شوک الکتریکی

از آنجا که پنل‌های خورشیدی زمانی که در معرض تابش خورشید قرار می‌گیرند ولتاژ تولید می‌کنند، هنگام نصب و مخصوصا هنگام سیم‌کشی اقداماد زیر باید صورت پذیرد:

 • دستکش ولتاژ پایین پوشیده شود.
 • از ابزارهای عایق استفاده شود
 • در مدت بارندگی کار انجام نشود.
 • روی سطح پنل پوشانده شود تا نور به آن نرسد.

عملیات نصب

روش استاندارد نصب پنل خورشیدی در جدول زیر آورده شده است:

متن کامل این استاندارد در ادامه آمده است، برای دریافت روی آن کلیک کنید.

استاندارد ملی 21550 – طراحی سازه پشت بامی و نصب آن

نویسنده

امیرحسین بااوسی

مدیر عملیات

راپانو انرژی