درباره راپانو…

ما راهکاریم…یک راهکار پایدار برای انرژی‌های نو و قریب به یک سال هست که روی انرژی خورشیدی تمرکز کردیم…اسم شرکت ما از قضای روزگار بسیار عریض و طویل انتخاب شده…! “راهکار پایدار انرژی نوین”…که البته ما صداش می‌کنیم “راپانو”… راپانو به وجود اومد تا با تکیه بر توانایی علمی و عملی جوانان این مرز و بوم، در راستای رفتن به سوی انرژی پاک قدم برداره…ما در راپانو میخوایم از استفاده از انرژی تجدیدپذیر و مزایای بی‌شماری که داره صحبت کنیم و کشور رو علاقه‌مند به رفتن به سمت انرژی پاک کنیم…و بگیم که ما راهکاریم…یک راهکار پایدار برای انرژی‌های نو…

تیم ما

امیررضا عسکرزاده
امیررضا عسکرزادهمدیرعامل
کارشناسی ارشد اقتصاد
دانشگاه تهران
علیرضا عسکرزاده
علیرضا عسکرزادهمدیر مالی
کارشناسی حسابداری
دانشگاه علم و فرهنگ
مجید شاهی
مجید شاهیمدیر فنی
کارشناسی ارشد برق قدرت
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا علیزاده
رضا علیزادهکارشناس برق قدرت
کارشناسی ارشد برق قدرت
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عباس حسینعلیپور
عباس حسینعلیپورکارشناس برق قدرت
کارشناسی ارشد برق قدرت
دانشگاه تهران