استانداردهای فوتوولتاییک

الزامات کابل‌های مورد استفاده در سامانه‌های فتوولتائیک

توسط |2018-12-04T11:07:21+03:30دسامبر 4th, 2018|استانداردهای فوتوولتاییک|

الزامات برای کابل‌های مورد استفاده در سامانه‌های فتوولتائیک استاندارد ملی ایران – 20729 1394 Requirements for Cables for Use in PV Systems INSO-20729 2016 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های کابل‌های مورد استفاده

سازه‌های خورشیدی پروژه‌های مسکونی

توسط |2018-12-04T11:05:52+03:30دسامبر 3rd, 2018|استانداردهای فوتوولتاییک|

طراحی سازه و نصب آن برای اماکن مسکونی (پشت بامی) استانداردملی ایران – 21550 1395 Structural Design & Installation for Residential PV Array (Roof type) INSO-21550 2016 این استاندارد درباره اصول طراحی سازه و نصب

راهنمای طراحی سازه‌های آرایه فوتوولتائیک

توسط |2018-12-04T11:06:36+03:30دسامبر 3rd, 2018|استانداردهای فوتوولتاییک|

استاندارد طراحی سازه‌های خورشیدی این بخش به استانداردهای موجود برای سازه‌های نیروگاه خورشیدی اختصاص یافته و عناوینی که در این زمینه وجود دارند در ادامه جمع‌آوری کرده‌ایم. رعایت این استانداردها در طراحی سازه‌های خورشیدی الزامی است. حال این سوال