راهنمای سرمایه‌گذاری و کسب و کار خورشیدی

مجوزها و قراردادهای نیروگاه بزرگ مقیاس طبق IFC و IRENA

توسط |2018-12-08T10:58:19+03:30دسامبر 8th, 2018|راهنمای سرمایه‌گذاری و کسب و کار خورشیدی|

انواع قرارداد و مجوزهای لازم برای احداث نیروگاه برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی به مجوزهایی نیازمندیم. نهادهای بین المللی همچون IFC و IRENA، فرایندهایی برای احداث نیروگاه خورشیدی بزرگ مقیاس گردآوری کرده و در اختیار سرمایه گذاران قرار داده اند.

کدام سیستم خورشیدی برای من مناسب است؟!

توسط |2019-07-15T15:55:27+04:30نوامبر 6th, 2018|راهنمای سرمایه‌گذاری و کسب و کار خورشیدی|

کدام سیستم خورشیدی برای من مناسب است؟! نویسنده مهندس کارشناس برق قدرت راپانو انرژی

راهنما اخذ مجوزهای یک نیروگاه

توسط |2018-11-14T14:18:03+03:30نوامبر 6th, 2018|راهنمای سرمایه‌گذاری و کسب و کار خورشیدی|

مجوز احداث نیروگاه تجدیدپذیر اخذ مجوز و پیگیری برای طی مراحل قرارداد Power Purchase Agreement) PPA) یکی از مهم‌ترین مراحل احداث نیروگاه خورشیدی می‌باشد چراکه شخص را وادار به یک تعهد می‌کند. در این خصوص لازم است مراحل و