الزامات برای کابل‌های مورد استفاده در سامانه‌های فتوولتائیک

استاندارد ملی ایران 20729

1394

Requirements for Cables for Use in PV Systems

INSO-20729

2016

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های کابل‌های مورد استفاده در سیستم فتوولتائیک با حداکثر جریان 8/1 کیلوولت DC (ولتاژ خط به خط در سیستم بدون اتصال زمین) است. این نوع کابل میبایست برای استفاده در رده ایمنی II و همچنین دمای 90 درجه سانتیگراد مناسب باشد. دوره زمانی مورد انتظار برای استفاده از کابل در سیستم‌های فتوولتائیک، برابر 25 سال است. موارد مطرح شده در این استاندارد عمدتا مربوط به سازنده کابل و نحوه انجام تست های مختلف برای اخذ استاندارد است.

این استاندارد برای ساختار هادی ملاحظاتی از جمله، قلع اندود رشته‌های سیم داخل کابل، تطابق با هادی کلاس 5 در استاندارد EN 60216-1 درنظر گرفته است. عایق دور هادی نیز میبایستی از مواد مناسب فاقد هالوژن باشد. نشانه‌گذاری مشخصات بر روی کابل باید خوانا، بادوام و همچنین آگاهی دهنده باشد. کلیاتی که میبایست بر روی کابل درج شوند عبارتند از، علامت تجاری، کد مشخصه، قطر اسمی و ترتیب آن باید به شکل زیر باشد.

در طراحی الکتریکی اندازه کابل‌های تحت این استاندارد، می‌توان از جدول‌های زیر استفاده نمود. در صورت عدم توجه به نکات طراحی و یا عدم استاندارد بودن کابل، این امر ممکن است منجر به آتش‌سوزی به دلیل سوختن کابل، کاهش شدید ولتاژ و کاهش عمر کابل گردد.

با توجه به جدول زیر می‌توان ظرفیت جریان عبوری از کابل فتوولتائیک با سطح مقطع معین را در گام اول طراحی تعیین کرد. در گام‌های بعدی میبایست با استفاده از ضریب تعدیل‌های متناسب شرایط کابل، حداکثر ظرفیت جریان عبوری از آن را تصحیح نمود.

جدول زیر ضرایب تبدیل تغییرات دمای محیط را نشان می‌دهد که برای به‌دست آوردن در ظرفیت اسمی جریان کابل در اعداد جدول قبل ضرب می‌شوند.

در نهایت جدول زیر نیز ضرایب همجواری را نشان می‌دهد که با توجه به آرایش هر کابل و تعداد کابل یا مدار کنار آن تعیین می‌گردد. ضریب همجواری در ظرفیت جریانی تعدیل شده توسط ضریب دما، ضرب می‌شود و ظرفیت نهایی جریان کابل به حاصل می‌گردد.

متن کامل این استاندارد در ادامه آمده است، برای دریافت روی آن کلیک کنید.

استاندارد ملی 20729 – الزامات کابلهای فوتوولتاییک

نویسنده

مهندس محمد حمیدی

کارشناس برق قدرت

راپانو انرژی