گردش زمین و زوایای مربوط به تابش خورشید

نویسنده

مهندس

کارشناس برق قدرت

راپانو انرژی

ترتیبی که برای مطالعه مبحث “مهندسی سیستم‌های فوتوولتاییک” پیشنهاد می‌کنیم:

 • 1- همه چیز با تابش خورشید آغاز می‌شود!

 • 1-2- سایه اندازی و فاصله مناسب بین آرای‌های پنل خورشیدی

 • 2- سیستم‌های متصل به شبکه

 • 2-1- اطلاعات فنی موجود در دیتاشیت تجهیزات

 • 2-2- انتخاب سایز استرینگ پنل‌ های خورشیدی

 • 3- سیستم‌های جدا از شبکه برق

 • 3-1- برآورد مصرف انرژی در سیستم‌های آفگرید

 • 3-2- انتخاب درست تجهیزات برای یک سیستم آفگرید با قابلیت اطمینان بالا

 • 3-3- آرایه باتری‌ها و حفاظت‌های مربوطه

 • 4- سایزینگ کابل و کلیدهای قطع

 • 5- سیستم زمین